Thời gian

Trận đấu

Trực tiếp

V.League 2021 - vòng 1

15/01/21

18:00

Dược Nam Hà Nam Định

Hà Nội

16/01/21

17:00

Becamex Bình Dương

Thanh Hóa

16/01/21

17:00

Sông Lam Nghệ An

Topenland Bình Định

16/01/21

19:15

Viettel

Hải Phòng

17/01/21

17:00

SHB Đà Nẵng

TP Hồ Chí Minh

17/01/21

18:00

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Than Quảng Ninh

17/01/21

19:15

Sài Gòn

Hoàng Anh Gia Lai

V.League 2021 - vòng 2

22/01/21

17:00

Hoàng Anh Gia Lai

Sông Lam Nghệ An

23/01/21

17:00

Topenland Bình Định

Sài Gòn

23/01/21

18:00

Hải Phòng

Dược Nam Hà Nam Định

23/01/21

19:15

Hà Nội

Becamex Bình Dương

24/01/21

17:00

Thanh Hóa

Viettel

24/01/21

18:00

Than Quảng Ninh

SHB Đà Nẵng

24/01/21

19:15

TP Hồ Chí Minh

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

V.League 2021 - vòng 3

29/01/21

17:00

SHB Đà Nẵng

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

30/01/21

17:00

Thanh Hoá

Dược Nam Hà Nam Định

30/01/21

18:00

Hải Phòng

Hà Nội

30/01/21

19:15

Sài Gòn

Sông Lam Nghệ An

31/01/21

17:00

Hoàng Anh Gia Lai

Topenland Bình Định

31/01/21

18:00

Than Quảng Ninh

TP Hồ Chí Minh

31/01/21

19:15

Viettel

Becamex Bình Dương

V.League 2021 - vòng 4

05/02/21

17:00

Becamex Bình Dương

Hải Phòng

05/02/21

17:00

Topenland Bình Định

SHB Đà Nẵng

05/02/21

18:00

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Hoàng Anh Gia Lai

06/02/21

17:00

Sông Lam Nghệ An

Than Quảng Ninh

06/02/21

18:00

Dược Nam Hà Nam Định

Viettel

06/02/21

19:15

Hà Nội

Thanh Hoá

07/02/21

19:15

TP Hồ Chí Minh

Sài Gòn

V.League 2021 - vòng 5

27/02/21

19:15

SHB Đà Nẵng

Sông Lam Nghệ An

27/02/21

17:00

Than Quảng Ninh

Thanh Hoá

27/02/21

18:00

Dược Nam Hà Nam Định

Topenland Bình Định

27/02/21

17:00

TP Hồ Chí Minh

Hà Nội

28/02/21

18:00

Becamex Bình Dương

Sài Gòn

28/02/21

17:00

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Hải Phòng

28/02/21

19:15

Viettel

Hoàng Anh Gia Lai

V.League 2021 - vòng 6

05/03/21

17:00

Sông Lam Nghệ An

Viettel

06/03/21

17:00

Thanh Hoá

SHB Đà Nẵng

06/03/21

17:00

Hoàng Anh Gia Lai

TP Hồ Chí Minh

06/03/21

19:15

Hà Nội

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

07/03/21

17:00

Topenland Bình Định

Becamex Bình Dương

07/03/21

18:00

Hải Phòng

Than Quảng Ninh

07/03/21

19:15

Sài Gòn

Dược Nam Hà Nam Định

V.League 2021 - vòng 7

12/03/21

18:00

Hải Phòng

Hoàng Anh Gia Lai

13/03/21

17:00

SHB Đà Nẵng

Hà Nội

13/03/21

18:00

Dược Nam Hà Nam Định

Sông Lam Nghệ An

13/03/21

19:15

Viettel

Sài Gòn

14/03/21

18:00

Than Quảng Ninh

Becamex Bình Dương

14/03/21

18:00

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thanh Hoá

14/03/21

19:15

TP Hồ Chí Minh

Topenland Bình Định

V.League 2021 - vòng 8

-

TP Hồ Chí Minh

Sông Lam Nghệ An

Than Quảng Ninh

Sài Gòn

Thanh Hoá

Hải Phòng

Becamex Bình Dương

Dược Nam Hà Nam Định

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Topenland Bình Định

SHB Đà Nẵng

Hoàng Anh Gia Lai

Hà Nội

Viettel

V.League 2021 - vòng 9

-

Sài Gòn

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Topenland Bình Định

Viettel

Thanh Hoá

TP Hồ Chí Minh

Sông Lam Nghệ An

Becamex Bình Dương

Hải Phòng

SHB Đà Nẵng

Hoàng Anh Gia Lai

Dược Nam Hà Nam Định

Nguồn: https://www.24h.com.vn/bong-da/lich-thi-dau-v-league-2021-c48a417155.html